สต็อกรถ

 Refresh
ลำดับ รหัสสินค้า ประเภทรถ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขอ้างอิง /
เลขซีเรียล
เลขตัวถัง ชั่วโมง
ทำงาน
หมายเหตุ รูป
1 00007.
รถเกรดดิน CATTERPILLAR 12G 61M2903 -
2 00019.
รถเกรดดิน LIUGONG CLG416 CG002283 CG002283 -
3 00019.
รถเกรดดิน LIUGONG CLG416 G1200358 4,068.00
4 00040.
รถขุดดิน CATTERPILAR 320D CAT0320DJBWZ03269 7,857.00 1,800,000 บาท
5 00050.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 311B 8HR00511 8,153.00
6 00085.
รถขุดดิน KOBELCO PC120-3 182376D95L - 150,000บาท
7 00099.
รถขุดดิน KOBELCO SK07N2 YN-3631 5,000.00
8 00105.
รถขุดดิน KOBELCO SK115SR YV01-01003 -
9 00116.
รถขุดดิน KOBELCO SK135SR YY01-01635 11,096.00
10 00125.
รถขุดดิน KOBELCO SK200-2 YN-20468 -
11 00136.
รถขุดดิน KOBELCO SK200LC-6 YQ0703949 - 1,800,000บาท
12 00137.
รถขุดดิน KOBELCO SK200SR YB01-01214 4,551.00
13 00151.
รถขุดดิน KOMATSU PC100-5 PC100-31996 -
14 00151.
รถขุดดิน KOMATSU PC100-5 PC100-28642 -
15 00157.
รถขุดดิน KOMATSU PC120-3 PC120-25126 -
16 00157.
รถขุดดิน KOMATSU PC120-3 PC120-22117 -
17 00163.
รถขุดดิน KOMATSU PC120-6Z PC120-49766 -
18 00166.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-1 PC128US-2007 -
19 00167.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-2 PC128US-5082 -
20 00167.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-2 PC128US-6387 -
21 00169.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-2EO PC128US8486 14,237.00 800,000บาท
22 00171.
รถขุดดิน KOMATSU PC138US-2 PC138US-1623 9,187.00
23 00193.
รถขุดดิน KOMATSU PC200-8 KMTPC180C87C65783 - 1,500,000บาท
24 00198.
รถขุดดิน KOMATSU PC20MR-1 10095 -
25 00203.
รถขุดดิน KOMATSU PC25-1 4188 -
26 00215.
รถขุดดิน KOMATSU PC35R-8 37184 - 250,000บาท
27 00240.
รถขุดดิน KOMATSU WA300-3 W03954001 15,867.00
28 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D CCE031082 CLG0920DCCE031082 8,173.00
29 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D HCE031080 CLG0920DHCE031080 10,006.00
30 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D VCE031835 CLG0920DVCE031835 4,533.00
31 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D KCE032625 CLG0920DKCE032625 3,898.00
32 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D ACE032629 CLG0920DACE032629 10,067.00
33 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D CCE032398 CLG0920DCCE032398 9,750.00
34 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D PCE031831 920L12WJ0057 9,639.00
35 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D KCE032382 920L12WJ0095 11,420.00
36 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D PDE101715 920L13CW0022 1,437.00
37 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D HDE035390 920L13WJ0083 3,835.00
38 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D KDE035526 920L13WJ0068 2,666.00
39 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D VDE102076 920L13CW0085 8,106.00
40 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D HDE102082 920L13CW0054 5,746.00
41 00301.
รถตักดิน HITACHI LX130-7 S32-01123 13,843.00
42 00309.
รถตักดิน KOMATSU 507 J0151017 -
43 00323.
รถตักดิน KOMATSU 920 75J3824 -
44 00325.
รถตักดิน KOMATSU JH30B JH30B8304 -
45 00328.
รถตักดิน KOMATSU WA100-1 W00512003 14,489.00
46 00329.
รถตักดิน KOMATSU WA100-3 W05753237 3,310.00
47 00333.
รถตักดิน KOMATSU WA150-1 W006-10291 12,409.00
48 00338.
รถตักดิน KOMATSU WA200-1 W008-10050 1,733.00
49 00339.
รถตักดิน KOMATSU WA200-3 W038-60059 - 900,000บาท
50 00342.
รถตักดิน KOMATSU WA250-3 WA250-3-C-A71049 -
51 00350.
รถตักดิน KOMATSU WA300-1 W002-11612 - 500,000บาท
52 00350.
รถตักดิน KOMATSU WA300-1 20493 - 500,000บาท
53 00350.
รถตักดิน KOMATSU WA300-1 W002-20317 -
54 00351.
รถตักดิน KOMATSU WA300-3 W039-50229 -
55 00351.
รถตักดิน KOMATSU WA300-3 W03955171 6,065.00
56 00352.
รถตักดิน KOMATSU WA300-3E W039-50594 -
57 00355.
รถตักดิน KOMATSU WA350-1 W001-11190 -
58 00356.
รถตักดิน KOMATSU WA350-3 50069 - 800,000บาท
59 00356.
รถตักดิน KOMATSU WA350-3 W040-50012 - 800,000บาท
60 00357.
รถตักดิน KOMATSU WA350-3E W040-63020 -
61 00358.
รถตักดิน KOMATSU WA380-5 W09762047 -
62 00361.
รถตักดิน KOMATSU WA400-3 W041-560065 15,000.00
63 00377.
รถตักดิน LIUGONG CLG835 VBL259233 CLG00835VBL259233 -
64 00377.
รถตักดิน LIUGONG CLG835 EDL357901 CLG835J1300038 10,194.00
65 00377.
รถตักดิน LIUGONG CLG835 CDL370897 CLG835>J1300758< 17,376.00
66 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 HEL550652 CLG842D1470611 -
67 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 JBL255085 CLG00842JBL255085 5,590.00
68 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 ACL333693 CLG00842ACL333693 3,804.00
69 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 337785 CLG842L1212049 15,613.00
70 00379.
รถตักดิน LIUGONG CLG856 CLG00856EBL281292 8,591.00
71 00379.
รถตักดิน LIUGONG CLG856 LCL328500 CLG00856LCL328500 -
72 00387.
รถตักดิน TCM 507 J01-51408 -
73 00394.
รถตักดิน TCM 840-2 S13-00411 -
74 00396.
รถตักดิน TCM 850-1 S10-00646 -
75 00409.
รถตักดิน TCM L26 S27-00172 -
76 00410.
รถตักดิน TCM L27 S32-00169 -
77 00417.
รถตักดิน TCM L39 S29-00103 -
78 00417.
รถตักดิน TCM L39 S29-00256 -
79 00420.
รถตักดิน TCM LX160-7 S033-00184 9,394.00
80 00438.
รถบดถนน LIUGONG CLG610H DR018729 30D1124130220 2,117.00
81 00456.
รถยก KOMATSU FD25T 12-19577 - 200,000บาท
82 00459.
รถยก LIUGONG CLG2015A CT013417 7120S120006694 -
83 00466.
รถยก LIUGONG CPCD35 ET612888 ET612888 8.00
84 00469.
รถยก TOYOTA 5FGL-18 A5FGL18-68241 -
85 00524.
รถยก LIUGONG CPCD30A DT016539 7120S130002643 1,243.00
86 00589-
รถดั้มพ์ SNT ZZ5707S3840AR LZZ5EMSDXJB058296 24,808.00
87 00589-
รถดั้มพ์ SNT ZZ5707S3840AR LZZ5EMSD0KB060415 LZZ5EMSD0KB060415 31,822.00
88 00589-
รถดั้มพ์ SNT ZZ5707S3840AR LZZ5EMSD9KB060414 LZZ5EMSD9KB060414 26,622.00
89 00589-
รถดั้มพ์ SNT ZZ5707S3840AR LZZ5EMSD2KB060416 25,244.00
90 00647.
รถตักดิน KOMATSU 540 03A-10127 - 350,000บาท
91 00648.
รถยก KOMATSU FD30T-16 M229-711206 - 240,000บาท