สต็อกรถ

 Refresh
ลำดับ รหัสสินค้า ประเภทรถ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขอ้างอิง /
เลขซีเรียล
เลขตัวถัง ชั่วโมง
ทำงาน
หมายเหตุ รูป
1 00007.
รถเกรดดิน CATTERPILLAR 12G 61M2903 -
2 00009.
รถเกรดดิน CATTERPILLAR 140H 9TN00584 - 2,600,000บาท ซีเรียล9TN00584
3 00019.
รถเกรดดิน LIUGONG CLG416 CG002283 CG002283 -
4 00019.
รถเกรดดิน LIUGONG CLG416 G1200358 4,068.00
5 00033.
รถขุดดิน CATTERPILAR 313BCR AEX00873 -
6 00040.
รถขุดดิน CATTERPILAR 320D CAT0320DJBWZ03269 7,857.00 1,800,000 บาท
7 00050.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 311B 8HR00777 7,513.00
8 00050.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 311B 8HR00511 8,153.00
9 00055.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 313CCR CAT0313CAHGF00125 5,727.00
10 00055.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 313CCR CAT0313CEHGF01778 3,171.00
11 00061.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 320B 3MR04801 - 800,000บาท
12 00066.
รถขุดดิน CATTERPILLAR E110B 9HF03156 6,716.00
13 00085.
รถขุดดิน KOBELCO PC120-3 182376D95L - 150,000บาท
14 00099.
รถขุดดิน KOBELCO SK07N2 YN-3631 5,000.00
15 00101.
รถขุดดิน KOBELCO SK100-1 YW-03152 6,558.00
16 00101.
รถขุดดิน KOBELCO SK100-1 YW-03432 -
17 00101.
รถขุดดิน KOBELCO SK100-1 YW-05578 -
18 00105.
รถขุดดิน KOBELCO SK115SR YV01-01003 -
19 00116.
รถขุดดิน KOBELCO SK135SR YY01-01635 11,096.00
20 00123.
รถขุดดิน KOBELCO SK200-1 YN-15251 -
21 00125.
รถขุดดิน KOBELCO SK200-2 YN-20468 -
22 00130.
รถขุดดิน KOBELCO SK200-8 YN1152167 - 1,600,000บาท
23 00136.
รถขุดดิน KOBELCO SK200LC-6 YQ0703949 - 1,800,000บาท
24 00137.
รถขุดดิน KOBELCO SK200SR YB01-01214 4,551.00
25 00151.
รถขุดดิน KOMATSU PC100-5 PC100-31996 -
26 00151.
รถขุดดิน KOMATSU PC100-5 PC100-28642 -
27 00157.
รถขุดดิน KOMATSU PC120-3 PC120-20000 -
28 00157.
รถขุดดิน KOMATSU PC120-3 PC120-25126 -
29 00157.
รถขุดดิน KOMATSU PC120-3 PC120-22117 -
30 00163.
รถขุดดิน KOMATSU PC120-6Z PC120-49766 -
31 00166.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-1 PC128US-2007 -
32 00167.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-2 PC128US-5082 -
33 00167.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-2 PC128US-6387 -
34 00169.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-2EO PC128US8486 14,237.00 800,000บาท
35 00171.
รถขุดดิน KOMATSU PC138US-2 PC138US-1623 9,187.00
36 00193.
รถขุดดิน KOMATSU PC200-8 KMTPC180C87C65783 - 1,500,000บาท
37 00198.
รถขุดดิน KOMATSU PC20MR-1 10095 -
38 00203.
รถขุดดิน KOMATSU PC25-1 4188 -
39 00215.
รถขุดดิน KOMATSU PC35R-8 37184 - 250,000บาท
40 00240.
รถขุดดิน KOMATSU WA300-3 W03954001 15,867.00
41 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D CCE031082 CLG0920DCCE031082 8,173.00
42 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D HCE031080 CLG0920DHCE031080 10,006.00
43 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D VCE031835 CLG0920DVCE031835 4,533.00
44 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D KCE032625 CLG0920DKCE032625 3,898.00
45 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D CCE032398 CLG0920DCCE032398 9,750.00
46 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D PCE031831 920L12WJ0057 9,639.00
47 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D KCE032382 920L12WJ0095 11,378.00
48 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D PDE101715 920L13CW0022 1,437.00
49 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D KDE035526 920L13WJ0068 2,666.00
50 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D VDE102076 920L13CW0085 8,106.00
51 00301.
รถตักดิน HITACHI LX130-7 S32-01123 13,843.00
52 00309.
รถตักดิน KOMATSU 507 J0151017 -
53 00310.
รถตักดิน KOMATSU 510 51012643 -
54 00323.
รถตักดิน KOMATSU 920 75J3824 -
55 00325.
รถตักดิน KOMATSU JH30B JH30B8304 -
56 00328.
รถตักดิน KOMATSU WA100-1 W00512003 14,489.00
57 00329.
รถตักดิน KOMATSU WA100-3 W05753237 3,310.00
58 00329.
รถตักดิน KOMATSU WA100-3 W036-50862 -
59 00333.
รถตักดิน KOMATSU WA150-1 W006-30417 -
60 00333.
รถตักดิน KOMATSU WA150-1 W006-10291 12,409.00
61 00338.
รถตักดิน KOMATSU WA200-1 W008-10050 1,733.00
62 00339.
รถตักดิน KOMATSU WA200-3 W038-60059 - 900,000บาท
63 00342.
รถตักดิน KOMATSU WA250-3 WA250-3-C-A71049 -
64 00345.
รถตักดิน KOMATSU WA30-1 WA301-1524 3,685.00
65 00350.
รถตักดิน KOMATSU WA300-1 W002-11612 - 500,000บาท
66 00350.
รถตักดิน KOMATSU WA300-1 20493 - 500,000บาท
67 00350.
รถตักดิน KOMATSU WA300-1 W002-20317 -
68 00351.
รถตักดิน KOMATSU WA300-3 W039-50229 -
69 00351.
รถตักดิน KOMATSU WA300-3 W03955171 6,065.00
70 00352.
รถตักดิน KOMATSU WA300-3E W039-50594 -
71 00355.
รถตักดิน KOMATSU WA350-1 W001-11190 -
72 00356.
รถตักดิน KOMATSU WA350-3 50069 - 800,000บาท
73 00356.
รถตักดิน KOMATSU WA350-3 W040-50012 - 800,000บาท
74 00357.
รถตักดิน KOMATSU WA350-3E W040-63020 -
75 00358.
รถตักดิน KOMATSU WA380-5 W09762047 -
76 00361.
รถตักดิน KOMATSU WA400-3 W041-560065 15,000.00
77 00374.
รถตักดิน LIUGONG CLG816C CDL515505 CLG816C>X1303446< 2,184.00
78 00377.
รถตักดิน LIUGONG CLG835 VBL259233 CLG00835VBL259233 -
79 00377.
รถตักดิน LIUGONG CLG835 VCL352528 CLG835J1201958 -
80 00377.
รถตักดิน LIUGONG CLG835 CDL370897 CLG835>J1300758< 17,376.00
81 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 HEL550652 CLG842D1470611 -
82 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 PBL255083 CLG00842PBL255083 4,621.00
83 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 JBL255085 CLG00842JBL255085 5,590.00
84 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 KBL260186 CLG00842KBL260186 4,888.00
85 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 ABL282016 CLG00842ABL282016 6,152.00
86 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 JCL327209 CLG00842JCL327209 4,419.00
87 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 ACL333693 CLG00842ACL333693 3,804.00
88 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 337785 CLG842L1212049 15,613.00
89 00379.
รถตักดิน LIUGONG CLG856 LCL328500 CLG00856LCL328500 -
90 00382.
รถตักดิน LIUGONG ZL50CN TGL555569 ZL50CNL1600594 2,251.00
91 00387.
รถตักดิน TCM 507 J01-51408 -
92 00394.
รถตักดิน TCM 840-2 S13-00411 -
93 00396.
รถตักดิน TCM 850-1 S10-00646 -
94 00409.
รถตักดิน TCM L26 S27-00172 -
95 00410.
รถตักดิน TCM L27 S32-00169 -
96 00417.
รถตักดิน TCM L39 S29-00103 -
97 00417.
รถตักดิน TCM L39 S29-00256 -
98 00420.
รถตักดิน TCM LX160-7 S033-00184 9,394.00
99 00438.
รถบดถนน LIUGONG CLG610H DR018729 30D1124130220 2,117.00
100 00456.
รถยก KOMATSU FD25T 12-19577 - 200,000บาท