สต็อกรถ

 Refresh
ลำดับ รหัสสินค้า ประเภทรถ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขอ้างอิง /
เลขซีเรียล
ชั่วโมง
ทำงาน
หมายเหตุ รูป
1 00007.
รถเกรดดิน CATTERPILLAR 12G -
2 00009.
รถเกรดดิน CATTERPILLAR 140H - 2,600,000บาท ซีเรียล9TN00584
3 00019.
รถเกรดดิน LIUGONG CLG416 CG002283 -
4 00019.
รถเกรดดิน LIUGONG CLG416 4,068.00
5 00033.
รถขุดดิน CATTERPILAR 313BCR -
6 00040.
รถขุดดิน CATTERPILAR 320D 7,857.00 1,800,000 บาท
7 00050.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 311B 7,513.00
8 00050.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 311B 8,153.00
9 00055.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 313CCR 5,727.00
10 00055.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 313CCR 3,171.00
11 00056.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 315 - 350,000บาท
12 00061.
รถขุดดิน CATTERPILLAR 320B - 800,000บาท
13 00066.
รถขุดดิน CATTERPILLAR E110B 6,716.00
14 00085.
รถขุดดิน KOBELCO PC120-3 - 150,000บาท
15 00099.
รถขุดดิน KOBELCO SK07N2 5,000.00
16 00101.
รถขุดดิน KOBELCO SK100-1 6,558.00
17 00101.
รถขุดดิน KOBELCO SK100-1 -
18 00101.
รถขุดดิน KOBELCO SK100-1 -
19 00105.
รถขุดดิน KOBELCO SK115SR -
20 00109.
รถขุดดิน KOBELCO SK120-1 7,996.00
21 00116.
รถขุดดิน KOBELCO SK135SR -
22 00123.
รถขุดดิน KOBELCO SK200-1 -
23 00123.
รถขุดดิน KOBELCO SK200-1 -
24 00123.
รถขุดดิน KOBELCO SK200-1 -
25 00125.
รถขุดดิน KOBELCO SK200-2 -
26 00127.
รถขุดดิน KOBELCO SK200-6 -
27 00130.
รถขุดดิน KOBELCO SK200-8 - 1,600,000บาท
28 00136.
รถขุดดิน KOBELCO SK200LC-6 - 1,800,000บาท
29 00137.
รถขุดดิน KOBELCO SK200SR 4,551.00
30 00137.
รถขุดดิน KOBELCO SK200SR -
31 00151.
รถขุดดิน KOMATSU PC100-5 -
32 00151.
รถขุดดิน KOMATSU PC100-5 -
33 00157.
รถขุดดิน KOMATSU PC120-3 -
34 00157.
รถขุดดิน KOMATSU PC120-3 -
35 00157.
รถขุดดิน KOMATSU PC120-3 -
36 00163.
รถขุดดิน KOMATSU PC120-6Z -
37 00166.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-1 -
38 00167.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-2 -
39 00167.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-2 -
40 00169.
รถขุดดิน KOMATSU PC128US-2EO 14,237.00 800,000บาท
41 00171.
รถขุดดิน KOMATSU PC138US-2 9,187.00
42 00193.
รถขุดดิน KOMATSU PC200-8 10,419.00 1,500,000บาท
43 00193.
รถขุดดิน KOMATSU PC200-8 - 1,500,000บาท
44 00198.
รถขุดดิน KOMATSU PC20MR-1 -
45 00203.
รถขุดดิน KOMATSU PC25-1 -
46 00212.
รถขุดดิน KOMATSU PC30MR-2 -
47 00215.
รถขุดดิน KOMATSU PC35R-8 - 250,000บาท
48 00240.
รถขุดดิน KOMATSU WA300-3 15,867.00
49 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D CCE031082 8,173.00
50 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D ECE031078 4,633.00
51 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D HCE031080 10,006.00
52 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D VCE031835 4,533.00
53 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D KCE032625 3,898.00
54 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D CCE032398 9,750.00
55 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D PCE031831 9,639.00
56 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D KCE032382 11,378.00
57 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D PDE101715 1,437.00
58 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D KDE035526 2,666.00
59 00247.
รถขุดดิน LIUGONG CLG920D VDE102076 8,106.00
60 00301.
รถตักดิน HITACHI LX130-7 13,843.00
61 00309.
รถตักดิน KOMATSU 507 -
62 00310.
รถตักดิน KOMATSU 510 -
63 00323.
รถตักดิน KOMATSU 920 -
64 00325.
รถตักดิน KOMATSU JH30B -
65 00328.
รถตักดิน KOMATSU WA100-1 14,489.00
66 00329.
รถตักดิน KOMATSU WA100-3 3,310.00
67 00329.
รถตักดิน KOMATSU WA100-3 -
68 00333.
รถตักดิน KOMATSU WA150-1 -
69 00333.
รถตักดิน KOMATSU WA150-1 12,409.00
70 00338.
รถตักดิน KOMATSU WA200-1 1,733.00
71 00339.
รถตักดิน KOMATSU WA200-3 - 900,000บาท
72 00342.
รถตักดิน KOMATSU WA250-3 -
73 00345.
รถตักดิน KOMATSU WA30-1 3,685.00
74 00350.
รถตักดิน KOMATSU WA300-1 - 500,000บาท
75 00350.
รถตักดิน KOMATSU WA300-1 - 500,000บาท
76 00350.
รถตักดิน KOMATSU WA300-1 -
77 00351.
รถตักดิน KOMATSU WA300-3 -
78 00351.
รถตักดิน KOMATSU WA300-3 6,065.00
79 00352.
รถตักดิน KOMATSU WA300-3E -
80 00355.
รถตักดิน KOMATSU WA350-1 -
81 00356.
รถตักดิน KOMATSU WA350-3 - 800,000บาท
82 00356.
รถตักดิน KOMATSU WA350-3 - 800,000บาท
83 00357.
รถตักดิน KOMATSU WA350-3E -
84 00358.
รถตักดิน KOMATSU WA380-5 -
85 00361.
รถตักดิน KOMATSU WA400-3 15,000.00
86 00374.
รถตักดิน LIUGONG CLG816C CDL515505 2,184.00
87 00377.
รถตักดิน LIUGONG CLG835 VBL259233 -
88 00377.
รถตักดิน LIUGONG CLG835 VCL352528 -
89 00377.
รถตักดิน LIUGONG CLG835 CDL370897 17,376.00
90 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 HEL550652 -
91 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 PBL255083 4,621.00
92 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 JBL255085 5,590.00
93 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 KBL260186 4,888.00
94 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 ABL282016 6,152.00
95 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 JCL327209 4,255.00
96 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 ACL333693 3,804.00
97 00378.
รถตักดิน LIUGONG CLG842 337785 15,613.00
98 00379.
รถตักดิน LIUGONG CLG856 LCL328500 -
99 00382.
รถตักดิน LIUGONG ZL50CN TGL555569 2,251.00
100 00387.
รถตักดิน TCM 507 -